Números persa d'1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر -
1 Un یک -
2 Dos دو -
3 Tres سه -
4 Quatre چهار -
5 Cinc پنج -
6 Sis شش -
7 Set هفت -
8 Vuit هشت -
9 Nou نه نفر -
10 Deu ده -
11 Onze یازده -
12 Dotze دوازده -
13 Tretze سیزده -
14 Catorze چهارده -
15 Quinze پانزده -
16 Setze شانزده -
17 Disset هفده -
18 Divuit هجده -
19 Dinou عدد نوزده -
20 Vint بیست -
21 Vint un بیست و یک -
22 Vint dos بیست و دو -
23 Vint tres بیست و سه -
24 Vint quatre بیست و چهار -
25 Vint cinc بیست و پنج -
26 Vint sis بیست و شش -
27 Vint set بیست و هفت -
28 Vint vuit بیست و هشت -
29 Vint nout بیست و نه -
30 Trenta سی -
31 Trenta un سی و یک -
32 Trenta dos سی و دو -
33 Trenta tres سی وسه -
34 Trenta quatre سی و چهار -
35 Trenta cinc سی و پنج -
36 Trenta sis سی و ششم -
37 Trenta set سی و هفت -
38 Trenta vuit سی و هشت -
39 Trenta nou سی و نهم -
40 Quaranta چهل -
41 Quaranta un چهل و یک -
42 Quaranta dos چهل و دو -
43 Quaranta tres چهل و سه -
44 Quaranta quatre چهل و چهار -
45 Quaranta cinc چهل و پنج -
46 Quaranta sis چهل و شش -
47 Quaranta set چهل و هفت -
48 Quaranta vuit چهل و هشت -
49 Quaranta nou چهل و نه -
50 Cinquanta پنجاه -
51 Cinquanta un پنجاه یک -
52 Cinquanta dos پنجاه دو -
53 Cinquanta tres پنجاه و سه -
54 Cinquanta quatre پنجاه و چهار -
55 Cinquanta cinc پنجاه و پنج -
56 Cinquanta sis پنجاه و شش -
57 Cinquanta set پنجاه و هفت -
58 Cinquanta vuit پنجاه و هشت -
59 Cinquanta nou پنجاه و نه -
60 Seixanta شصت -
61 Seixanta un شصت یک -
62 Seixanta dos شصت و دو -
63 Seixanta tres شصت و سه و -
64 Seixanta quatre شصت و چهار -
65 Seixanta cinc شصت و پنج -
66 Seixanta sis شصت و شش -
67 Seixanta set شصت و هفت -
68 Seixanta vuit شصت و هشت -
69 Seixanta nou شصت و نه -
70 Setanta هفتاد -
71 Setanta un هفتاد و یک -
72 Setanta-dos هفتاد و دو -
73 Setanta tres هفتاد و سه -
74 Setanta quatre هفتاد و چهار -
75 Setanta cinc هفتاد و پنج -
76 Setanta sis هفتاد و شش -
77 Setanta set هفتاد و هفت -
78 Setanta-vuit هفتاد و هشت -
79 Setanta nou هفتاد و نه -
80 Vuitanta هشتاد -
81 Vuitanta un هشتاد و یک -
82 Vuitanta dos هشتاد و دو -
83 Vuitanta tres هشتاد و سه -
84 Vuitanta quatre هشتاد و چهار -
85 Vuitanta cinc هشتاد و پنج -
86 Vuitanta sis هشتاد و شش -
87 Vuitanta set هشتاد و هفت -
88 Vuitanta vuit هشتاد و هشت -
89 Vuitanta nou هشتاد و نه -
90 Noranta نود -
91 Noranta un نود و یک -
92 Noranta dos نود و دو -
93 Noranta tres نود و سه -
94 Noranta quatre نود و چهار -
95 Noranta cinc نود و پنج -
96 Noranta sis نود و شش -
97 Noranta set نود و هفت -
98 Noranta vuit نود و هشت -
99 Noranta nou نود و نه -
100 Cent یکصد -